IT and Telecommunications

На підприємствах з інформації та телекомунікацій у 2015 році було зайнято 5,3 тис. осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за видом економічної діяльності «Інфор- мація та телекомунікації» у 2015 році склала 2454 осіб, за видом економічної діяльності «виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» – 879 осіб.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ

У місті Кременчук створено Індустріальний парк «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» загальною площею 168,55 га.
image1
image2
Інвесторам для розміщення підприємств з ІТ технологій та електроніки пропонуються земельні ділянки.
Навантаження на одне робоче місце (вакантну посаду) в середньому по області за всіма видами економічної діяльності:
 • професіонали - 12
 • фахівці - 14
 • технічні службовці - 27
 • кваліфіковані робітники з інструментом - 11
 • найпростіші професії, в т.ч. особи без професії – 42

ЛЮДСЬКИЙ РЕСУРС

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка та Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського готують фахівців у сфері ІТ та теле- комунікацій за спеціальностями:
комп'ютерні науки
комп'ютерна інженерія
комп'ютерні системи та мережі
комп’ютеризовані системи управління і автоматики
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
радіоелектронні апарати та засоби телекомунікації
телекомунікаційні системи та мережі
інформаційні, управляючі системи та технології
системи штучного інтелекту
Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю ІТ:
 • технології розробки, тестування, впровадження та супроводу інформаційних систем;
 • мови програмування Java, C++, C#(.Net);
 • web-програмування на базі Java EE (JSP, Hibernate, Spring), ASP.NET MVC, PHP, JavaScript (jQuery, AngularJS, Bacbone.js), AJAX, Node.js;
 • системи керування базами данних Oracle (XE), MS SQL, MySQL, Virtuoso (NoSQL),SQLite;
 • web-дизайн, мови розмітки HTML5 та верстка веб-сайтів CSS3, XSL ;
 • XML-технології (DTD, XSD, XPath, XSLT, XQuery) та мови RDF, OWL;
 • бездротові комп’ютерні мережі (Wi-Fi) та операційні системи Windows, Linux, Unix;
 • моделювання систем та бізнес-процесів підприємства (UML);
 • технології проектування інформаційних систем (Agile, ARIS, RUP, Scrum, Kanban);
 • нейромережеві та агентні технології;
 • інтелектуальні алгоритми Web та системи штучного інтелекту;
 • розподілене програмування, паралельні алгоритми та Grid-системи;
 • мобільні платформи та програмування мобільних додатків (Android, Phonegap, jQuery Mobile, Xamarin(C#)).
 • 3D дизайн (CAD, CAE, CAM).
image3
image4
image5

ІНВЕСТИЦІЇ

Підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, які б мали у статутних капіталах іноземні інвестиції на території області відсутні.
У підприємства виду економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» станом на 01.07.2016 внесено 83,2 тис. дол. США іноземних інвестицій.

ЕКСПОРТ

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги займають близько 4% в загальній структурі експорту послуг. У 2015 році експорт телекомунікаційних та комп’ютерних послуг становив 2,1 млн дол.США.