Machine-building

Машинобудівний комплекс області – один із провідних секторів промисловості Полтав- ського регіону.
Тут зосереджено найбільшу кількість інноваційно активних підприємств, що забезпечу- ють виробництво продукції з високим рівнем доданої вартості.
В структурі промислового виробництва питома вага машинобудування становить 18%. Значну частку в структурі галузі займають залізничне машинобудування, автомобільна техніка, виробництво хімічного обладнання, електричного, електронного устаткування, верстато- та приладобудування.
Найбільшими підприємствами є:
 • ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"
 • ПАТ "АвтоКрАЗ"
 • ПАТ "Кременчуцький колісний завод"
 • ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"
 • ТОВ ВО "Кременчуцький автоскладальний завод"
 • ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод"
 • ПАТ "Електромотор"
 • ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"
 • ПАТ "Тепловозоремонтний завод"
 • ВП "Лубенський верстатобудівний завод" АТ "Мотор Січ"
 • ПАТ "Полтавський алмазний інструмент"
 • ПАТ "Склоприлад"
 • ПАТ "Полтавський машинобудівний завод"
 • ПАТ "Хорольський механічний завод"
Транспортне машинобудування – найбільша галузь машинобудівного комплексу Полтавщини, яка представлена найстарішою галуззю – вагонобудуванням.
image1
Провідне підприємство галузі – ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є лідером вітчизняного вагонобудування, одним з найбільших і найстаріших виробників залізнич- ного рухомого складу. Це єдине підприємство в країні, на базі якого поєднано вироб- ництво вантажного рухомого складу і транспорту соціального призначення.
Сучасні виробничі потужності дозволяють виробляти понад 10 тис. вантажних та до 300 пасажирських вагонів на рік.
Основна продукція підприємства: напіввагони, вагони-хопери, вагони-платформи, криті вагони, вагони-цистерни, пасажирські вагони серій 779, 788, міжрегіональні швидкісні поїзди, дизель-поїзди, вагони метро, ескалатори поповерхові та тунельні, а також ходові частини та запчастини.
Провідним вітчизняним підприємством автомобілебудування є ПАТ „АвтоКрАЗ“ –єдиний в Україні виробник важких вантажних автомобілів (від 10 до 30 тон) і техніки спеціального призначення із повним технологічним циклом.
image2
image3
Проектна потужність заводу – 7,25 тисяч автомобілів на рік.
Ряд моделей „КрАЗ” налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 150 комплектацій дво-, три- і чотиривісних вантажівок з традиційним капотним компонуван- ням і компонуванням „кабіна над двигуном“ для застосовування в різних сегментах народного господарства - від дорожнього і комунального господарства до ліквідації надзвичайних ситуацій та військової техніки. Це - автомобілі-самоскиди, сідельні тягачі, бортові автомобілі, лісовози і сортиментовози, автомобільні шасі під монтаж різного спецобладнання, причепи і напівпричепи, а також цілий ряд нових моделей військової техніки, зокрема броньованої (Spartan, Cougar, KrAZ Shrek One RCV, KrAZ Shrek One Amb (меддопомога), KrAZ Shrek One TC, F550 швидка допомога, TLC-78 швидка допомога). Будівельне і шляхове машинобудування представлено ПАТ „Кременчуцький завод до- рожніх машин”, що випускає автоматизовані змішувачі для приготування асфальтобетону, котки для ущільнення ґрунту, автогудронатори та інші дорожні машини.
Провідним виробником енергетичного машинобудування є ПАТ „Полтавський турбо- механічний завод”, який виробляє компресори, маслоочисне устаткування, двигуни, сепаратори.
В галузі електротехнічного машинобудування провідна роль належить ПАТ „Електро- мотор”, що спеціалізується на випуску електродвигунів різних марок.
Верстатобудування, приладобудування і виробництво інструментів представлене ВП „Лубенський верстатобудівний завод” АТ „Мотор Січ”, Полтавським дослідним ливарно- механічним заводом, ПАТ „Полтавський алмазний інструмент”, ТОВ „Інструментальний завод”, ПАТ „Склоприлад”.
Виробництво машин і устаткування для харчової промисловості здійснюють ПАТ „Полтав- ський машинобудівний завод”, ПАТ „Хорольський механічний завод”, ПАТ „Карлівський машинобудівний завод”, які виробляють елеваторне обладнання та технологічне устат- кування для крупо- і комбікормових заводів, млинів.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ

Машинобудівний комплекс області є локомотивом зростання всієї промисловості і еко- номіки області в цілому. Він має синергетичний ефект – 1 робоче місце в машинобуду- ванні забезпечує 4-5 робочих місць на суміжних підприємствах.
За сприятливих економічних умов розвиток промисловості області забезпечується завдяки ефективній роботі провідних підприємств машинобудівної галузі, якими активно впроваджуються інновації у виробництво, реалізуються інвестиційні проекти.
Так, у 2012 році в машинобудуванні були досягнуті високі темпи зростання – 107,2%. Зокрема, Крюківським вагонобудівним заводом було виготовлено рекордну кількість вантажних вагонів – понад 11 тисяч одиниць.
Починаючи з липня місяця 2016 року галузь після складних кризових років почала відновлювати темпи виробництва – за 9 місяців обсяги виробництва машинобудівної продукції зросли на 1,4%.

ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ЗА 2011-2016 РОКИ

image4

ІНВЕСТИЦІЇ

У підприємства з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів станом на 01.01.2016 року залучено 1044,4 тис. дол. США іноземних інвестицій (0,1 % від загального обсягу накопичених іноземних інвестицій у підприємства Полтавської області).

ЕКСПОРТ

Продукція машинобудування займає від 25 до 5 % у загальних обсягах експорту товарної продукції. Насамперед, це залізничний та наземний транспорт. Загалом, у 2015 році експортовано продукції (засобів наземного залізничного транспорту, літальних апаратів та плавучих засобів) на 59,3 млн дол. США.

ДИНАМІКА ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК НАЗЕМНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, млн дол. США

image5
Найбільшим експортером вагонобудівної продукції є ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», який постачає вантажні та пасажирські вагони до Ірану, Грузії, Литви, Латвії, Казахстану, Білорусії, Таджикистану. Попри значне скорочення виробництва у 2013-2015 роках через припинення поставок до Російської Федерації, починаючи з 2016 року підприємство стабільно відновлює свій виробничий потенціал та активно освоює нові експортні ринки.
image6
image7
Інше провідне машинобудівне підприємство області - ПАТ "АвтоКрАЗ", що виробляє військову техніку, спецтехніку для дорожнього та комунального господарства, зерновози та інші вантажні автомобілі, успішно експортує власну продукцію до Казахстану, Туркмені- стану, Єгипту, Таїланду та Лаосу, проводить активну політику щодо просування продукції на перспективні ринки країн Африки та Близького Сходу.
image8
image9
image10