Oil and Gas Industry

Нафтогазовидобувний комплекс є провідною галуззю економіки Полтавської області. В структурі промислового виробництва Полтавської області її питома вага становить біля 23%. В області розвідані та занесені до державного фонду родовищ 72 родовища вугле- воднів, частина з яких комплексні – нафта, природний і супутній газ та газовий конденсат; 41 – газоконденсатне, 9 – нафтогазові.
На сьогодні у промисловій розробці на території Полтавської перебуває 68 родовищ, підготовлено до промислової розробки – 5. Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ проводяться на 42 площах.
З 25 районів області – 16 відносяться до нафтогазоносних.
Найбільшими підприємствами області, що здійснюють діяльність з видобутку вуглевод- нів, є філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та ПрАТ «Нафтогазвидобування», ПрАТ «Природні ресурси», СП «Полтавська.
За 2015 рік на території області видобуто: природного газу – 8297,2 млн куб. м, нафти – 168,1 тис. тонн, газового конденсату – 428,2 тис. тонн.

ОБСЯГИ ВИДОБУТКУ НАФТИ, ГАЗУ І ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

image1 За підсумками 2015 року у загальному обсязі видобутку (без урахування видобутку на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим) частка Полтавської області складає: по природному газу – 43,2%.

ОБСЯГИ ВИДОБУТКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ ТА У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2010-2015 РОКАХ, млн куб. м

image2

ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ

Вуглеводневий потенціал (запаси) Полтавської області складає біля 1954,2 млн тонн умовного палива, зокрема запаси у родовищах, що знаходяться у промисловій розробці – 661,6 млн тонн, запаси вуглеводнів у родовищах та площах, що перебувають у геологічному вивченні – 194,7 млн тонн, перспективні і прогнозні ресурси (за поперед- ньою оцінкою) – 1097,9 млн тонн. Видобуті на території Полтавської області вуглеводні за 2015 рік становлять 41,13% від загального їх видобутку на території України. За останні три роки ця частка щороку збіль- шується.

ЧАСТКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ОБСЯЗІ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА 2010-2015 РОКИ, %

image3

ІНВЕСТИЦІЇ

Підприємства з іноземним капіталом на території Полтавської області:
image4
СП «Полтавська газонафтова компанія» є успішним українсько-британським інвестиційним проектом у нафтогазовій галузі України. СП лідирує серед недержавних нафтогазовидобувних компаній і наслідує міжнародні етичні стандарти ведення свого бізнесу.
image5
image6
image7
Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (Велика Британія) входить до складу Компанії Смарт-холдинг – одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України – у рамках стратегії, спрямованої на диверсифікацію інвестиційного портфеля, з 2011 року розвиває проекти у сфері видобутку нафти і газу, а також альтернативної енергетики. У 2012 році ці проекти були об'єднані в новий перспективний бізнес-напрям "Смарт Энерджи" (Smart Energy).
image8
ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс UA»