Agribusiness

Сільське господарство – одна з провідних галузей Полтавщини, в якій зайнятий кожен п’ятий з числа економічно активного населення, формується понад 14 % ВВП області. За територією Полтавщина посідає 7 місце в Україні, але при цьому обіймає 3 місце за виробництвом валової продукції в сільському господарстві.
Сільськогосподарське виробництво на Полтавщині здійснюють 2,6 тис. сільськогоспо- дарських підприємств, у тому числі 1,9 тис. фермерських господарств та 199,9 тис. осо- бистих селянських господарств.
В області обробляється 2 млн га сільськогосподарських угідь, з них 1,7 млн га ріллі. На сьогодні сільгосппідприємствами засівається 1,3 млн га (76%), господарствами насе- лення – 416 тис. га (24 %).
Полтавщина є лідером в Україні з виробництва зерна. В 2015 році його вироблено 5,4 млн тонн, в тому числі кукурудзи на зерно отримано 3,6 млн тонн, це найвищий показник в державі.

ДОЛЯ ПОЛТАВЩИНИ В СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ, %

image1

В 2015 році аграрний сектор області виробив 8,9 % загальнодержавного обсягу зерно- вих та зернобобових культур (включаючи кукурудзу), 13,6 % – цукрових буряків (фабрич- них), 7,6 % – соняшнику на зерно, 12,2 % - сої.
Серед регіонів України по поголів’ю ВРХ, корів та по виробництву молока в сільсько- господарських підприємствах область займає перше місце.
Полтавська область має потужну племінну базу - 80 статусів суб’єкта племінної справи у тваринництві.
Сільське населення складає 38,2 % від загальної кількості населення області. Станом на 1 січня 2016 року із постійного сільського населення (557,2 тис. чол.) - 66,2 % становило населення працездатного віку (368,8 тис. чол.).
По розрахунках тільки 11,0 % населення працездатного віку працює в сільськогоспо- дарських підприємствах.
За 2015 рік середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського госпо- дарства по області становила 3366 грн., що на 28,4% більше ніж за 2014 рік.

РОСЛИННИЦТВО

Одним із основним видів сільськогосподарської експортної продукції області залиша- ються зернові культури. Область протягом останніх років має стабільні врожаї овочевих та плодових культур, задовольнивши внутрішні потреби власною продукцією. Обсяги вирощування картоплі та овочів в 2013-2015 роках склали: біля 500,0 тис. тонн овочевих культур та біля 1,0 млн тонн картоплі. Тому в регіоні відпрацьовано інноваційні технології в овочівництві, садівництві, ягідництві.
В області за останні роки намітилась і зберігається стійка тенденція до розвитку інтенсивного садівництва та овочівництва із застосуванням краплинного зрошення. На сьогоднішній день цим методом зрошується понад 600 га. Прогнозується розширення в наступному році до 700 га.

image2

В області створено Асоціацію розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини. Полтавська область має значні можливості для розвитку органічного землеробства. Ґрунти Полтавщини такі, що сільськогосподарська продукція може вироблятись як еко- логічно чиста.
Прикладом ефективного застосування ґрунтозахисного біологічного землеробства є ПП „Агроекологія” Шишацького району, де майже 20 років не застосовують засоби захисту рослин і мінеральні добрива.
У перспективі привабливим для інвесторів є розвиток галузей сільського господарства таких як органічне землеробство, садівництво та овочівництво, розширення площ під крапельним зрошенням, що в свою чергу збільшить обсяги експорту продукції.
Серед пріоритетів в діяльності Департаменту в галузі рослинництва залишаються питання насіннєвої політики, впровадження ефективних технологій вирощування культур, збереження ґрунтів та оптимальної структури посівних площ для забезпечення продо- вольчої безпеки області.

image3

ТВАРИННИЦТВО

Полтавська область протягом останніх 5 років займає лідируючі позиції в Україні з виробництва продукції тваринництва. Серед областей України область займає 1 місце по виробництву молока в сільгосппід- приємствах (16% валового виробництва) та 8 місце по виробництву (вирощуванню) м’яса (4% в Україні).

ВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ТА СЕРЕДНІЙ УДІЙ НА КОРОВУ

у сільськогосподарських підприємствах станом на 01.01.2016 року image4

В області побудовано ряд сучасних комплексів з виробництва молока та м’яса свинини. З метою виробництва конкурентноздатної молочної сировини в сільськогосподарських підприємствах проводиться модернізація виробництва шляхом установки доїльних залів. Завдяки реалізації проекту по створенню сільськогосподарських обслуговуючих коопе- ративів за підтримкою МБФ «Добробут громад» вдалося залучити громади області до участі в проекті по створенню в окремих районах області сімейних ферм.
При створенні 5 ферм сімейного типу отримано обладнання та тварин на загальну суму 1,6 млн грн.
Як результат співпраці Асоціації сприяння розвитку і співробітництва Ізраїль – Україна та країн СНД з Полтавською облдержадміністрацією, Департаментом агропромислового розвитку, Держпродспоживслужбою та аграріями Полтавщини, у селі Стасі Диканського району ТОВ НВК «Інтерагросервіс» введено в експлуатацію сучасний міні-завод із переробки молока.
image5
image6
image7
image8
Область має великий потенціал по реалізації племінної худоби. З метою сталого розвитку, в першу чергу малого та середнього бізнесу в галузі тварин- ництва області, розробляється Стратегія розвитку тваринництва Полтавської області до 2020 року, в результаті реалізації якої, передбачається збільшення виробництва продук- тів тваринництва в усіх категоріях господарств.
Департаментом агропромислового розвитку забезпечується постійний зв’язок з науко- вими установами щодо розробки та впровадження інновацій в галузі.
Рівень зайнятості сільського населення становить 72,0 %, в т.ч. сільської молоді 75,4%. Висококваліфіковані кадри – це основа стабільного розвитку агропромислового комп- лексу. Для підтримання належного рівня кадрової підготовки спеціалістів і працівників сфери агропромислового комплексу області Департаментом агропромислового роз- витку облдержадміністрації на базі Полтавської державної аграрної академії проводяться навчання з агрономами та головними інженерами районних управлінь, зооінженерами районних управлінь та базових господарств.
Система аграрних закладів освіти включає в себе Полтавську державну аграрну акаде- мію, до складу якої в якості регіональних структурних підрозділів входить 7 навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації: Березоворудський аграрний технікум, Лубенський фінансово-економічний коледж, Лохвицький технологічний технікум, Полтавський дер- жавний аграрний коледж управління і права, Хомутецький ветзоотехнікум, Хорольський державний агропромисловий коледж та Полтавський аграрно-економічний коледж.
image9
image10
image11
image12
На базі ТОВ “Агрофірма “Маяк” Котелевського району створено Центр виробничого навчання Полтавської державної аграрної академії, де студенти проходять виробничу практику, проводиться захист дипломних робіт, а також підвищує кваліфікацію викладаць- кий склад академії.
У рамках Українсько-Польського проекту співробітництва в академії відкрито лаборато- рію, яка за своїми можливостями є однією з найкраще обладнаних лабораторій даного профілю в країні.
У рамках Українсько-Бельгійського проекту з енергозбереження на базі академії працює науково-дослідний центр з біоенергетики, завданням якого є дослідження і впроваджен- ня технологій вирощування, переробки фіто маси так званих «енергетичних» рослин, які можуть слугувати сировиною для виробництва біопалива.
Завдяки співробітництву академії з німецькою фірмою "ХАККА", академія на безоплатній основі отримала цілий комплекс технологічного обладнання для свинарської галузі в експозицію. Таким чином, студенти на практиці зможуть освоїти сучасні передові підходи до ведення інтенсивного господарювання.
В області працює Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, який є одним із координаторів наукової роботи в області та об’єднує 6 суб’єктів племінної справи (1 селекційний центр, 3 лабораторії, 1 контроль- но-випробувальна станція, 1 підприємство з племінної справи).
Згідно статистичних даних за І півріччя 2016 року у розвиток об’єктів сільського госпо- дарства, мисливства та надання пов’язаних з ним послуг спрямовано 1,3 млрд грн капітальних інвестицій (збільшення до відповідного періоду минулого року в 2,1 рази), у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 657,7 млн грн (збільшення до відповідного періоду минулого року в 1,7 рази). Загальна сума інвестицій склала 2,0 млрд грн. Це майже в 2 рази більше ніж за відповідний період 2015 року. (1026,5 млн грн). В загальному обсязі капітальні інвестиції вкладені у розвиток об’єктів сільського госпо- дарства, мисливства та надання пов’язаних з ним послуг та у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів складає 40%.
В 2016 році в області реалізується 49 масштабних інвестиційних проектів, в тому числі 27 в галузі тваринництва, 20 в галузі рослинництва, 2 в інших галузях на суму 330,7 млн грн. Станом на 01.10.2016 реалізовано 12 інвестиційних проектів, в тому числі 4 в галузі тваринництва, 7 в галузі рослинництва та 1 з переробки молока на суму 25,4 млн грн. Всі проекти реалізуються за рахунок власних коштів господарств.
image13
image14
image15
image16
В області працює найбільший в Україні насіннєвий завод ТОВ „Стасі – Насіння” компанії Дюпон Піонер. Завод разом із логістичним комплексом оснащений найсучаснішим обладнанням і є одним із найпродуктивніших насіннєвих заводів „Дюпон Піонер” у світі, що дає можливість виробляти в Україні близько 500 тисяч посівних одиниць гібридів кукурудзи. Загальний розмір інвестицій „Дюпон Піонер” становив понад 40 млн доларів США.
В 2015 році на підприємстві встановлена лінія з обробітку насіння соняшнику. Завод постійно продовжує впроваджувати нові розробки.

image17

За підсумками 2015 року загальний експорт продукції сільського господарства та про- дуктів його переробки склав 453 млн дол. США , що становить 30,6 % загального експор- ту області. Обсяги експорту продукції АПК в 4,2 рази перевищили обсяги її імпорту. В товарній структурі експорту продукції сільського господарства та продуктів його переробки пріоритетними були продукти рослинного походження – 41,3 % (187,1 млн дол. США), із яких 38,3 % склали зернові культури.
Зернові культури область експортує до 41 країни світу, насамперед до Китаю (23,2%), Єгипту (17,4%), Іспанії (8,3%), Нідерландів (5,9%), Республіки Корея (4,5%) та Португалії (3,1%).

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТНОЇ ТОРГІВЛІ АГРОПРОМИСЛОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

image18

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами сільського господарства і харчової проми- словості за 1 півріччя 2016 року склав 252,2 млн дол. США, що становить 34,5 % загаль- ного експорту області.
Обсяг експорту продукції агропромислового комплексу області в 4,9 рази перевищує обсяг її імпорту.
Одним із основним видів сільськогосподарської експортної продукції області залиша- ються зернові культури – 122,9 млн дол. США. В структурі експортної сільськогосподар- ської продукції вони складають 48,7%.
В загальній структурі експорту продукти рослинного походження складають 18,1%, в тому числі зернові культури – 16,8%, готові харчові продукти – 11,3%, жири та олії тварин- ного або рослинного походження – 4,2%.
В порівнянні із відповідним періодом минулого року в структурі експорту частка продуктів рослинного походження збільшилася на 4,3%, у тому числі зернові культури – на 1,5%, жири та олії тваринного або рослинного походження – на 91,4% .
Жири та олії експортуються до 39 країн світу, найбільші обсяги постачаються до Китаю (15,2%), Індії (12,7%), Ісламської Республіки Іран, Білорусії та Лівану.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

До статутних капіталів підприємств сільського, лісового та рибного господарства станом на 01.01.2016 надійшло 11858,5 тис. дол. США, що становить 1,2% у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій до Полтавської області), 63% (7487,4 тис. дол. США) з яких надійшло з Великої Британії.