Human Resources

Населення Полтавської області станом на 1 серпня 2017 року становило 1419166 осіб.
В середньому за І півріччя 2017 р показник економічно активного населення становить працездатного віку становить 637,2 тис. осіб, ( в т.ч. зайняте населення 559,4 тис. осіб).
РІВЕНЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ1 (в середньому за І півріччя 2017 р.) – 12,2% (до населення працездатного віку)
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ – 6217 грн
(за січень–липень 2017 р.)

РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

усього (у віці 15–70 років) (за І півріччя 2017 р.) – 649,7 тис. осіб
Вид економічної діяльності%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство20,5
Промисловість18,1
Будівництво2,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів19,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність7,2
Тимчасове розміщування й організація харчування1,6
Інформація та телекомунікації0,9
Фінансова та страхова діяльність1,0
Операції з нерухомим майном1,2
Професійна, наукова та технічна діяльність1,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування1,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування6,0
Освіта8,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги6,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок1,2
Надання інших видів послуг1,6

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ ПРАЦІ

image1

ХТО ШУКАЄ РОБОТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ (%)

image1


image1