Human Resources

image1 Населення Полтавської області станом на 1 січня 2018 року становило 1413829 осіб.

В середньому за січень-вересень 2017 р показник економічно активного населення становить працездатного віку становить 639,0 тис. осіб, (в т.ч. зайняте населення 561,7 тис. осіб).

РІВЕНЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БЕЗРОБІТТЯ
(в середньому за січень-вересень 2017 р.) – 12,1% (до населення працездатного віку)

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ – 7136 грн

РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

усього (у віці 15–70 років) (за січень - вересень 2017 р.) – 652,5 тис. осіб
Вид економічної діяльності %
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20,5
Промисловість 18,1
Будівництво 2,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 19,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 7,2
Тимчасове розміщування й організація харчування 1,6
Інформація та телекомунікації 0,9
Фінансова та страхова діяльність 1,0
Операції з нерухомим майном 1,2
Професійна, наукова та технічна діяльність 1,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 6,0
Освіта 8,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,2
Надання інших видів послуг 1,6

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ ПРАЦІ

image1

РЕЙТИНГ ПРОФЕСІЙ, ЯКИМИ НАСИЧЕНИЙ РИНОК ПРАЦІ ОБЛАСТІ

image1

ХТО ШУКАЄ РОБОТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ (%)

image1