Health Care

Охорона здоров’я

Лікувально-профілактична допомога населенню області на сьогодні надається в 128 закладах охорони здоров"я:
 • 46 обласних установ,
 • 25 центральних районних лікарень,
 • 35 Центрів первинної медико-санітарної допомоги,
 • 9 міських лікарень,
 • 2 дитячі міські лікарні,
 • 2 пологових будинки,
 • 1 поліклініка,
 • 5 стоматологічних поліклінік,
 • 2 дитячі стоматологічні поліклініки,
 • 1 лікарня відновного лікування в м. Кременчуці.

Для надання лікарняної допомоги хворим на базі лікувально-профілактичних закладів області станом на 01.01.2018р. розгорнуто 10930 стаціонарних ліжок – показник забезпеченості населення ліжками склав 77,6 на 10 тис. населення.

Первинна медико-санітарна допомога

В структурі Центрів ПМСД кількість амбулаторій загальної практики – сімейної медицини - 332 (станом на 01.01.2018 р.).
Кількість ФАПів в області на сьогодні складає 616.
Відсоток населення, охопленого наглядом сімейних лікарів – 97,8% (станом на 01.01.2018р.)
В об’єднаних територіальних громадах відкрито:
 • Центр ПМСД Пришибської сільської ради Кременчуцького району;
 • Центр ПМСД Засульської ОТГ Лубенського району;
 • Проведено капітальний капітальний ремонт Шишацького ЦПМСД та укомплектовано медобладнанням, санітарними автомобілями, меблями, високошвидкісним Інтернетом.
image1
image2
image3
99,8% населення регіону внесено до «Червоного реєстру» для подальшого формування «Зеленого реєстру».

Протягом 2018 року на основі Урядової програми «Доступні Ліки» лікарі первинної ланки приймають безпосередню участь у впровадженні Європейського підходу до медикаментозного лікування найбільш поширених неінфекційних захворювань – серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Для цих цілей виділено коштів субвенції на суму 25 843 400 грн. З аптечними закладами укладені договори, нараховується понад 220 місць реалізації ліків. Програмою скористались 279 405 паціентів.
Мережа закладів за програмою «Достіпні ліки» poltava.liky.ua/#/hospital/H

Вторинна (спеціалізована) медична допомога

В січні 2017 року Полтавською обласною державною адміністрацією на виконання постанови КМУ від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» до МОЗ України було надано проекти госпітальних округів для внесення на розгляд Уряду в установленому порядку.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 198-р уряд України затверджено перелік та склад госпітальних округів Полтавської області і започатковане «зелене світло» для створення госпітальних рад, стратегічного планування округів на 5 років та залучення інвестицій в медичну галузь.
На даний час створено 4 госпітальні ради: Західного, Схадного, Південного та Північного округів, в кожній з яких обрано голову, заступників та секретарів.
В лікувально-профілактичних закладах області запроваджується нова модель фінансування на рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з використанням діагностично-споріднених груп (ДСГ) для обліку наданої медичної допомоги.
В закладах охорони здоров’я, що включені до Переліку пілотних для впровадження системи ДСГ, впроваджено програмне забезпечення для формування баз даних ф.066/о «Карта пацієнта, який вибув із стаціонару» та їх передачу в МОЗ України.
На сьогодні така система встановлена в 73 ЛПЗ області, 34 ЛПЗ працюють з нею в режимі реального часу.

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога

Високоспеціалізована кардіологічна допомога населенню області надається:
 • Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. М.В.Скліфосовського;
 • Полтавським обласним клінічним кардіологічним диспансером;
 • відділенням Комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

В цих закладах, функціонують три катетеризаційні лабораторії для проведення коронарографічного обстеження та первинних перкутантних втручань для відповідних пацієнтів, включаючи хворих з гострим коронарним синдромом.
У відділенні інтервенційної радіології ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського об’єми наданої високоспеціалізованої кардіологічної допомоги постійно збільшуються, зокрема, проводяться ургентні коронарографії, стентування, імплантації однокамерних та двокамерних штучних водіїв ритму.
На базі кардіологічного диспансеру за рахунок позабюджетних коштів створено нову катетеризаційну лабораторію для планових коронарографій та стентувань, в цьому ж закладі у 2016р. розпочато будівництво нового корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації.
Для надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам з порушенням мозкового кровообігу (інсульти, черепно-мозкові травми, пухлини мозку) на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скіфосовського  до серпня 2018 року планується відкрити сучасне відділення з блоком інтенсивної терапії.

image1
За результатами впровадження субпроекту у 2017 році заклади охорони здоров’я області отримали медичне обладнання, а саме:
 • добові монітори артеріального тиску - 443 шт.,
 • система холтерівського моніторування ЕКГ - 46 шт.,
 • кардіостимулятори – 3 шт.,
 • УЗД-апарати – 86 шт.,
 • апарати ШВЛ – 40 шт.,
 • дефібрилятори – 462 шт.,
 • система кардіореабілітації на базі тредміла ангіограф,
 • комплекс рентгенівський,
 • інжектор,
 • навігаційно-абляційна система,
 • радіочасточний генератор,
 • сумки-холодильники - 1890 шт,
 • сумки-контейнери - 1890 шт,
 • контейнери для сечі - 200 тис. шт,
 • аналізатори біохімічні - 71 шт,
 • аналізатори гематологічні - 37 шт, тест-системи - 50 тис. шт.