Education

Станом на 01 січня 2018 року на території області надають освітні послуги 32 вищих навчальних закладів (державної, комунальної та приватної форм власності), а також 38 професійно-технічних навчальних закладів. Навчальний процес у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації забезпечують 4228 педагогічних та науково-педагогічних працівники, з них 318 докторів та 1618 кандидатів наук, 281 професор та 1047 доцентів. Державні вищі навчальні заклади, які провадять науково-освітню діяльність в області:
image1
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
http://www.umsa.edu.ua/
5000 студентів
image2

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
http://puet.edu.ua/
6300 студентів

image3

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
http://www.kdu.edu.ua/
4400 студентів

image4

Полтавська державна аграрна академія
http://www.pdaa.edu.ua/
6200 студентів

image5

Полтавський національний педагогічний університет В.Г. Короленка
http://pnpu.edu.ua/
5500 студентів

image6

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
http://pntu.edu.ua/
6790 студентів

Молодь має змогу отримати освіту за понад 200 спеціальностями бакалавріату та магістратури, а також стати науковим потенціалом країни, пройшовши навчання в аспірантурі, інтернатурі та докторантурі.

Щороку близько 2 тисячі студентів – громадян іноземних країн отримують вищу освіту в університетах та академіях Полтавщини.
image7 image8
image9 image10
image11 image12